Tejpa Hamstrings

....en animation som visar en modell med oelastisk tejp 

som fungerar som stöd en skadad muskel!