Ländryggen är en del i människokroppen som genererar
besvär, nästan alla människor får smärta i ländryggen vid
något tillfälle. Efter en behandling så är en tejpning effektiv
och ger ett gott stöd för ryggen.
 
För att lyckas bra med denna tejpning underlättar det om
du har en tejp av bra kvalitet. Med det menar jag att den har
god vidvhäftningsförmåga och sitter kvar på ryggen flera
dagar.
 
Se till att placera en förhöjning under hälarna när du tejpar
ryggen. Det kan vara ca 4-5 cm förhöjning så ryggen
kommer i rätt position när tejpningen är klar.
 
Börja gärna med att placera tejpunderlag som skydd för
huden.
 
 back1
Lägg eventuellt en tejpremsa som ankare på var sida
om kotpelaren, om du inte har tejpunderlag av god
kvalitetet.
 
Lägg sedan tejpremson i kors - typ en flätning över hela
ländryggsområdet som du valt att tejpa.
 
 back2
 Avsluta med att täcka över med tejp över hela
 tejpområdet. Horisonsella tejpremsor och även två
avslutande vertikala tejpremsor.
 
back3