Det finns tillstånd när ett fotben, exempelvis naviculare
har fallit ned och kan behöva stödjas upp med en
tejpremsa över det aktuella fotbenet.
 
mc 4   mc7
Detta är relativt enkelt att analysera med att studera
fotvalvet vid stående på golvet. En markering på häben
och övre delen av hälsenan kan vara lämpliga riktmärken.
mc 5
En tejpremsa för att lyfta upp naviculare kan vara klart
effektivt för att förbättra funktion och ge lindring.
 
Börja med en remsa med etttejpunderlag runt foten över
talus och naviculare. Lägg ett varv med leukotape P över
tejpremsan och tejpning är klar.
pask 11 015pask 11 019
Provgå och känns efter hur det känns! Förmodligen
upplever du en omedelbar effekt!
pask 11 018