Kyla - kylpåsar är ingen bra idé att använda direkt mot huden.
Stor risk för att en skada på huden uppstår. Använd alltid något
emellan. Handduk, strumpa eller vad finns på plats.

cold pack
Det är en klart mindre risk för den här typen av skada på huden om vi
använder kallt vatten eller snö!