Viktig information om användning och indikationer för tejpning. Varningar och försiktighetsåtgärder. Tejpningens uppgift och roll.

 

·         Börja alltid med att läsa bruksanvisning från tillverkaren av tejpen. Var uppmärksam på eventuell varningstext.

·         Om du känner dig osäker på diagnos och/eller skadans omfattning. Kontakta en specialist inom sjukvård innan tejpning.

·         Utred om personen som skall tejpas är allergisk mot plåster eller tejp – oftast rör det sig om zink.

·         Använd underlagstejp för att skydda huden.

·         Var uppmärksam på att samtidigt hålla ner huden när tejpen tas bort, detta skyddar huden och lindrar smärtan. Använd alltid tejpsax.

  • Syftet med tejpning kan vara att ge en kompression till skadad vävnad.
  • Att skydda ledband, sena och muskel från ytterligare skada.
  • Att begränsa en oönskad ledrörelse i ett profylaxiskt syfte.
  • Att tillåta en optimal läkning utan stress på skadade strukturer.
  • Att skydda och ge support till skadad struktur i en funktionell position under träning av rörlighet, styrka och proprioception.
  • Det är viktigt att komma ihåg att tejpningen inte ersätter behandling och rehabilitering utan att dess roll är att vara ett komplement – en del av denna behandling.

rulle 

Allmänna råd vid tejpning:

 

·         Utred om personen som skall tejpas är allergisk mot tejp – oftast mot zink.

·         Ha full koncentration på individen som tejpas.

·         Rengör och torka huden på området som skall tejpas. Raka vid behov.

·         Eliminera eventuell olja, kräm och annat som kan försvåra infästning av tejp.

·         Rumstemperatur är bra för tejp.

·         Tejpa aldrig på öppna sår. Skydda eventuella sår med sårskyddsmaterial före tejpning.

·         Placera tejpunderlag eller skyddsmaterial på känsliga vävnader för att undvika hudbesvär.

·         Placera leden i den position som den skall tejpas/lindas.

·         Tejpa aldrig på en svullen led eller en färsk skada, eftersom det kan orsaka cirkulationsproblem. Detta är en sanning med modifikation. Vi som arbetar professionellt med tejpning och idrottsskador tejpar ofta en akut skada eller svullen led för att vi skall normalisera leden och få bort svullnad, men är du osäker så avstå tejpning. En bra metod är att arbeta med delad tejp från under- respektive översida fotled vid tejpning av akut ledbandsskada fotleden.

·         Börja med att applicera tejp på en oskadad led/muskel. Tejpa sedan skadeområdet och avsluta på frisk vävnad.

·         Börja tejpningen med ankare och avsluta låsankare. Tejp fäster bättre på tejp. Tejp av kinesiotape modell fäster dock bättre på hud än tejp.

·         Lägg tejpremsorna omlott så att nästa remsa täcker ca 50 procent av föregående remsa.

·         Undvik veck och glipor i tejpningen – detta ger ofta skavsår och obehag.

·         Bli van med att hålla tejprullen i handen hela tiden och riva av tejpen med handen.

·         Tejpa inte mer än ett varv runt leden åt gången - flera varv på varandra kan föranleda cirkulationsbesvär.

·         Var uppmärksam på att samtidigt hålla ner huden när tejpen tas bort. Detta skyddar huden och lindrar smärtan. Använd alltid tejpsax.

·         Utvärdera alltid att tejpningen känns stabil, bekväm och fungerar.  Om det inte känns bra, gör om tejpningen.

img_0642