En enkel tejpning för att enbart guida ländryggens muskler.
Håll ländryggen maximalt framåtböjd. Placera en tejpremsa
på var sida om kotpelaren. Tejpningen är inget optimalt stöd
för ryggen. Dess syfte är att ge ryggens muskler en impuls och
hjälp att orientera sig i riktning och position som är gynnsam.

tape