En vanlig skada är stukning av tummen. Ibland förekommer tillfällen när även handleden råkar illa ut. En modell att tejpa och understödja dessa strukturer är att använda handled som ankare och fäste för tumtejpning. Man kan även göra tvärtom - använda tummens som ankare för tejpning av handled.