omslag_se

En komplett instruktionsfilm med både svensk och engelsk text om tejpning från topp till tå. Förslag på möjligheter att använda tejpning optimalt med olika typer av tejpprodukter.

Pris: 200 kronor inkl moms och frakt!

omslag_us


A complete intruction movie with text in Swedish and English about Medical taping from top to toe. Suggestions on how to optimize your taping with different taping products.

Price: 200 SEK including VAT and delivery taxes!